Dragi interesanti i stanari našega stambenog kompleksa u Bihaću


Predsjednik Upravnog odbora

Kupovina vlastitog doma je jedna od najvećih i najznačajnijih investicija koju čovjek u životu može učiniti. Zapravo, to je sigurna investicija koja u budućnosti zadržava svoju vrijednost ili još bolje: investicija koja će u budućnosti za Vas rezultirati povećanjem vrijednosti. Shodno tome kupoprodajna cijena može predstavljati temu za razmišljanje, ali ima i drugih faktora koji vjerovatno imaju još važniju ulogu kako bi osigurali Vaše finansijske interese. Dakako pritom treba da se bez kompromisa oblikuje Vaša današnja i buduća kvaliteta stanovanja i življenja.

Upravo zbog tih razloga naš je cilj bio od samoga početka da Vam izgradimo stan koji se na konkurentnom tržištu može opisati kao 1A stan, a isti je koncipirao internacionalno poznat arhitekta, bez kompromisa i sa naglaskom na kvalitet te povećanje vrijednosti za sljedeća desetljeća. Zahvaljujući našem međunarodnom iskustvu, to nam je pošlo za rukom kao što je vidljivo na kompleksu zgrada u Bihaću.

Primjena najmodernije tehnike (npr. opskrba svakog pojedinačnog stana centralnim grijanjem na pelete sa mogućnošću individualnog regulisanja potrošnje, trostruko izolirajuća stakla, građevinski materijali sa vrhunskim termičkim vrijednostima) garantiraju Vam najniže moguće troškove energije. To je prednost koju možete uživati godinama. Sve navedeno se, naravno, odnosi i na okolinu stana, bez obzira radi li se o velikom balkonu, vlastitom vrtu, notarski osiguranom ličnom parkingu ili vlastitoj ostavi.

Bitno je još napomenuti da je WBE jedno zdravo finansijsko preduzeće, neovisno o bankovnom kapitalu. Stoga je WBE u stanju da za Vas pribavi svu dokumentaciju iz jedne ruke. Kupljen stan je od samog početka 100% Vaše vlasništvo. To je naša garancija!

Želimo Vam puno godina uživanja u stanovanju!

Andries Ruijssenaars

Honorary Chairman

Intervju sa glavnim investitorom

— Vi ste čovjek koji živi u SAD-u a, ujedno u Bosni i Hercegovini ulažete u nekretnine... Aktuelna finansijska kriza, prvo je prikazana u SAD-u...

Tačno. Svjetska ekonomska kriza je otpočela u Sjedinjenim državama na tržištu nekretnina. Kriza će se sleći tek kad se tržište nekretnina koriguje. Već su se pokazale prve naznake smirenja krize u određenim regijama SAD-a, pogotovo gdje je izražena veća potražnja za kvalitetnim stanovima.

— Da li nam možete pobliže objasniti koji uticaj kriza ima na potražnju za nekretninama na tržištu nekretnina u SAD-u, te na koji način je možete povezati sa potražnjom za stanovima u Bihaću?

U većim dijelovima SAD-a i Evrope tržište je prezasićeno gradnjom, veća je ponuda od potražnje. Situaciju u Bihaću (i BiH) vidim nešto drugačijom: U Bihaću postoji potreba za ponudom nekretnina, to se ne može baš mjeriti sa ostatkom Evrope i Sjedinjenim državama gdje se stvorila hiperprodukcija u gradnji. Isto tako, izražena je potreba pogotovo za kvalitetom. Krize dođu i prođu, iz vlastitog iskustva mogu reći da se najprije kvalitet u kriznim situacijama uvijek isplati i predstavlja jednu dobru investiciju u budućnosti.

— Kako se to odražava na finansiranje Vašeg projekta?

Financijska kriza nema nikakvog direktnog uticaja na našu firmu i investicije. Projekat finansiramo vlastitim sredstvima i izfinancirat ćemo ga vlastitim sredstvima, bez ikakvog uticaja banaka, s tim ustvari kupci imaju garanciju i sigurnost da će se projekat završiti (izgraditi) bez ikakvih iznenađenja. Za uloženi novac u naše stanove, kupcima predajemo jedan visokokvalitetan proizvod.

— Da li nam možete reći nešto o glavnom arhitekti projekta? Koji tim ljudi stoji u stvari iza realizacije cjelokupnog projekta?

Hans Ruijssenaars je gradio u Sjedinjenim državama, Srednjem Istoku i u Evropi. Duže vrijeme je bio glavni arhitekta na holandskom Raihsmuzeju, gdje je sačuvano blago od Rembrandta i drugih velikana. Iza njega stoji WBE Team u Bihaću sa stručnim kadrom iz oblasti menadžmenta, arhitekture i nadzora.

Otvor kompleksa

Slika sa otvora stambenog kompleksa u Bihaću